Hoşgeldiniz, Ziyaretçi.Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

Sayfa: [1]   Aşağı git
Yazdır
Gönderen Konu: Ayet ve hadislerle cehennem  (Okunma Sayısı 1898 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
mhmet7
Buraya bağlanmış.
***

Karma: 0
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 133


E-Posta
« : Kasım 04, 2012, 09:00:37 ÖÖ »

http://ayetler.com/data/link/AHZAB/images/ahzab%2066.jpg
Ayet ve hadislerle cehennem


http://ayetler.com/data/link/ARAF/images/ARAF%2036_jpg.jpg
Ayet ve hadislerle cehennem


http://ayetler.com/data/link/BEYYiNE/images/BEYYiNE%206-7_jpg.jpg
Ayet ve hadislerle cehennemhttp://ayetler.com/data/link/CiN/images/CiN%2023_jpg.jpg
Ayet ve hadislerle cehennem
http://ayetler.com/data/link/FATIR/images/Fatir%2036-37_jpg.jpg
Ayet ve hadislerle cehennemhttp://ayetler.com/data/link/ENAM/images/enam%2029-30.jpg
Ayet ve hadislerle cehennem

HADİSLERLE CEHENNEM

İmam ahmed, abdullah ibn mesud r.a dan peygamber s.a.v nin şöyle buyurduğunu rivayet eder:" teala bazı şeyleri haram kıldı,ancak sizden birilerinin onları işleyeceğini bildi,siz ateşe kelebek ve böceklerin gittiği gibi gidersiniz ben ateşe düşmemeniz için peştamalinizden yakalarım"

Matar el-Verak:"Hammeme ve Heram b. Hayyan sabahladıklarında demircilerin körüklerine uğrarlardı,demirin nasıl kızardığına bakıp ağlarlardı ve ateşten azad edilmeyi yüce Mevladan niyaz ederlerdi"

İbn uyeyne dedi ki,İbrahim et-Temimi şöyle dedi:"Nefsimi cennette hayal ettim meyvelerden yiyip orada bulunan bütün yeni şeylerden tattım.Sonra onu cehennemde hayal ettim zıkkımdan yiyor irininden içiyor zincir ve kelepçeleriyle bağlı bir halde,nefsime "Hangisini istiyorsun? dedim "Dünyaya dönüp salih amel işlemek istiyorum"dedi.Bende ona "Şu an güvendesin haydi amel et"dedim

Atiyye,Abdullah ibni Abbas'tan rivayet ettiğine göre:"Cennet yedinci göktedir. teala kıyamet gününde onu istediği yere koyar.Cehennem ise yerin yedinci katındadır"(Ebu nuaym rivayet etmiştir)

İbn cerir,said b. müseyyeb'den oda Ali'den rivayet ettiğine göre yahudilerden bir adam:Cehennem nerede?diye sordu."o denizdir"şeklinde cevap verdi.Ali dedi ki:"o doğruyu söyledi sonra şu ayetlerle devam etti:"Kabarıp,tutuşan denize"(tur 6)
ve "Denizler ateşlendiğinde suları çekilip,volkanlar halinde ateş püskürdüğünde (tekvir 6)

El-Alaa b. müseyyeb,abbas (r.a) dan ve hayseme b.abdurrahman'dan rivayet ettiğine göre şöyle dediler:"İbn Mes'ud (r.a)cehennemin hangi halkı daha çok azap göreceklerdir?şeklinde sorduğunda orada bulunanlar:"yahudiler,hristiyanlar ve mecusiler şeklinde cevap verdiler."İbn Mes'ud :hayır münafıklar en aşağı katta olacaklar ve o bulundukları yerde dışarıya açılan kapılarıda yoktur"buyurdular.

"Münafıklar hiç süphe yok ateşin en alt tabakasındadırlar".(nisa 145)."Onlar için üst taraflarında ateşten tabakalar ve alt taraflarında da tabakalar vardır"(zümer 16)

İbn hibban sahihinde Ebu musa el-eşari nin peygamber (s.a.v)den rivayet ettiği hadise göre şöyle buyurdular:"Cehenneme bir taş atılsa yetmiş yıldan önce dibine varamaz."

İbni evi hatim,hattan er-rakkaşi'den yoluyla naklettiğine göre Ali(r.a)'ın şöyle dediğini duydum dedi."Cehennem kapıları nasıldır biliyor musunuz?""Bizim kapılarımız gibidir"dedik."Hayır,onun kapıları üst üstedirler,"dedi.Başka bir rivayette ise" alt altadır"dedi.Beyhaki'nin rivayetinde ise sağ elinin içini sol elinin dışına koyarak işte böyledir dedi.

Katade,Ebi Eyyubi el-i'tki'den,o da abdullah b. amr'dan rivayet ettiğine göre:"Kesin sesinizi ve sürünün orada,bana bir şey söylemeyin,"(muminun:108)ayeti kerimesi ile ilgili şöyle buyurdu:"Onların üzeri kapatılır ve onlara verilen bu cevaptan sonra ne kötü bir kavimdir bu duruma düşenler.Onlar için orada ancak feci bir inilti ve soluklanma vardır.

teala buyuruyor :"De ki: Hak, Rabbinizden gelendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin. Zalimler için Biz bir ateş hazırladık ki, duvarları onları çepeçevre kuşatmıştır. Su için feryat edecek olsalar, feryatlarına, erimiş maden gibi, yüzleri kavuran bir suyla cevap verilir. Ne kötü bir içecektir o! Ve yerleşilecek ne fena bir yerdir orası!"(kehf 29)"Onlar için demirden kamçılar vardır.Ne zaman ordan, sarsıcı üzüntüden çıkmak isterlerse, oraya geri çevrilirler ve (onlara) «Yakıcı azabı tadın!» (denir).(hacc21-22)

Dahhak dedi ki:"Cehennem siyahtır,suyu siyahtır,ağaçlarıda siyahtır ve ehlide siyahtır."Ehlinin siyah olduğuna şu ayetler işaret etmektedir:"Onların yüzleri, sanki bir karanlık gecenin parçalarına bürünmüş gibidir. İşte bunlar ateşin halkıdırlar; onda ebedi olarak kalacaklardır."(yunus 27) ve "o gün bazı yüzler ağarır,bazı yüzler kararır."(ali-imran:106)

teala buyurdu:"Bu sıcakta savaşa gitmeyin.dediler.De ki:Cehennem ateşi daha sıcaktır.Keşke anlayabilselerdi"(tevbe 81)

Abdulmelik b.Umeyr"Cehennemlikler cehennem bekçilerine birazcık olsun onları Cehennemin kenarına çıkarmalarını isterler.Bekçide onları çıkarır fakat onları soğuk ve zemheri öldürür.Bulduklarının çok soğuk olmasından tekrar geldikleri yere dönerler."

teala buyuruyor:"soldakilker;ne yazık o soldakilere içlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içinde,kapkara dumandan bir gölge altındadırlar;serin ve hoş olmayan."(vakıa 41-44)

İbn abbas (r.a) ayeti kerimede geçen" Gölge dumandandır,"dedi Mücahit,İkrime ve Gayruvahid de böyle dediler.Mücahit'ten rivayet edildiğine göre dedi ki:"Cehennem dumanından bir gölgedir.O da "semum"dur."Ebu Malik:"El yahmum":Cehennem dumanından bir gölgedir dedi.Hasan ve katade "ne serinliği ne de okşayıcılığı var " ayetinin tefsirinde ne serin bir girişi ne de okşayıcı bir manzarası vardır dediler.katadeve bazı alimler "semum" ise sıcak rüzgardır dediler.Bu ayeti kerime dünyada sıkıntı ve sıcaktan serinleten şeyleri kapsıyor.Onlarda üç tanedir:su hava ve gölge.Cehennemin havası ise semumdur ki oda çok şiddetli bir havadır.Suyuda sıcağı artan hamimdir.Gölgesi ise cehennemin duman parçaları olan yahmumdur. bizi kerem ve minnetiyle onlardan korusun.

İbn cerir,Ebu iyad'ın şöyle dediğini rivayet etti:"Veyl cehennemin dibinde,cehennem ehlinin irininin aktığı bir bir havuzdur"Sufyandan da buna benzer bir rivayet vardır.

A'meş,Zerr'in,Vail b. Mühane'den şöyle rivayet ettiğini nakletti:"Veyl cehennemde irinden akan bir vadidir".dedi.

İshak,Ebu ubeyde b.abdullah'tan rivayet ettiğine göre "bunlar da Gayya kuyusunu boylayacaklardır"(meryem 59)ayetinin tefsirinde "cehennemde bir vadi olup tadı pis ve dibi derindir"beyhakinin rivayeti ise şöyledir:el-ğayy cehennemde sıcak sudan bir nehirdir.Şehvetlerine tabi olanların atılacağı yerdir."Ebi ishak,Beraa b .Azib'ten benzerini tahric etmiştir.Amr b. Kays Atiye'den rivayet ettiğine göre Ebu ubeyde şöyle dedi:"o cehennemde bir nehirdir".Hemmam Ebu katada'nın şöyle dediğini rivayet etti."Asam" Cehennemde bir vadi ismidir.İbn ebi nüceym,mücahit'den aynı şekilde rivayet etmiştir.

Yezid b. dirhem'in rivayetinde Enes (r.a)"Biz onların arasına tehlikeli bir uçurum koyduk"(kehf 52) ayeti kerimesi ile ilgili olarak şöyle dedi : cehennemde irinden bir vadidir."Başka bir rivayette: cehennemde irinden ve kandan bir nehirdir".Abdullah b. İmam Ahmed tahric etmiştir.

Halid b. yezid b. Ebi malik rivayet ettiğine göre ibn abbas (r.a) şöyle dedi:"Cehennemde öyle kuyular vardır ki,ona atılan kişi yetmiş yıl yaşar sonra şu ayetle can çekişirler:"Bu güne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi bizde bugün sizi unuturuz"(casiye 34)(İbn ebi Dünya)

İmam Ahmed "zühd" isimli kitabında şmran el-kasir şöyle dedi:bana gelen haberlere göre cehennemde bir vadi vardır ki,cehennem bu vadi gelip beni yer korkusundan günde dörtyüz defa teala ya sığınır. teala bu vadiyi riyakar hafızlar için hazırlamıştır."

Maruf el-Kerhi (r.a) ın hadisinden rivayet ettiğimize göre bekr b.huneys şöyle dedi."Cehennemde bir vadi vardır.cehennem o vadiden hergün yedi defa teala ya sığınır.O vadide de bir kuyu vardır.Vadi ve cehennem ondan günde yedi defa 'a sığınırlar.O kuyuda da öyle bir yılan vardır,vadi kuyu ve cehennem ondan yedi defa 'a sığınırlar.Hafızlardan fasık olanları ile başlanır.Onlar şöyle derler:"Rabbimiz puta tapanlardan önce bizden başladı"dediklerinde onlara şöyle denilir:"Bilenler bilmeyenler gibi değildir ki."

İbn vehb,yahya b. abdullah'tan,ebi abdurrahman b. habli'den,abdullah b. amr'ın şöyle dediğini rivayet etti:"cehennemde sahiller var,bu sahillerde öyle yılanlar ve akrepler var ki boyunları deve boynu gibidir.

Sahih olan imam ahmet ve bazı muhaddislerin Hişam b. Hassan'ın Muhammed b. Vasi vasıtasıyla gelen rivayete göre dedi ki:Bilal b. Ebu Bürde'ye dedim.O'da bana gönderdiğine göreşöyle dedi:"Cehennemde bir kuyu vardır ona "Cübbül Hüzün" denilmektedir.Mütekebbirler alınıp ateşten olan demir tabutlar içine konulup sonra o kuyuya konulurlar.Sonra da onların üzerine cehennem kapatılır.Bunun üzerine Bilal ağladı."

İbn ebi hatim,Musa b. abi aişe'nin "Kıyamet günü kötü azaptan yüzüyle korunmaya çalışan kimse,güven içinde olan kimse gibi midir?(zümer 24) "ayetinin tefsirinde şöyle dedi:Elleri cehennemde halkalarla boyunlarına bağlanır ve azabı yüzleriyle karşılarlar çünkü elleri bağlanmıştır ve onlarla yüzlerini koruyamazlar.Ne çeşit azap gelirse gelsin yüzleriyle karşılarlar.
« Son Düzenleme: Kasım 04, 2012, 09:25:42 ÖÖ Gönderen: mhmet7 » Logged
mhmet7
Buraya bağlanmış.
***

Karma: 0
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 133


E-Posta
« Yanıtla #1 : Kasım 04, 2012, 09:05:29 ÖÖ »

http://ayetler.com/data/link/KAF/images/kaf%2030.jpg
Ayet ve hadislerle cehennem


http://ayetler.com/data/link/HAC/images/HAC%2072_jpg.jpg
Ayet ve hadislerle cehennem

height=400]http://ayetler.com/data/link/HAC/images/HAC%2072_jpg.jpg[/img]
http://ayetler.com/data/link/iNSiKAK/images/iNSiKAK%2010-14_jpg.jpg
Ayet ve hadislerle cehennemhttp://ayetler.com/data/link/HUD/images/hud%20113.jpg
Ayet ve hadislerle cehennem

« Son Düzenleme: Kasım 04, 2012, 09:27:13 ÖÖ Gönderen: mhmet7 » Logged
bahtım
Buraya bağlanmış.
***

Karma: 0
Online Online

Mesaj Sayısı: 212« Yanıtla #2 : Kasım 05, 2012, 12:32:34 ÖÖ »

http://www.tmresimler.com/data/media/643/1.jpg
Ayet ve hadislerle cehennem
Logged
RUMEYSA
Webmaster
Hep Burda
********

Karma: 28
Online Online

Mesaj Sayısı: 10550WWW
« Yanıtla #3 : Kasım 05, 2012, 12:35:00 ÖÖ »

http://i39.tinypic.com/8z1o3s.jpg
Ayet ve hadislerle cehennem
LoggedBismillahirrahmanirrahim
48-Şurası kesindir ki, bunlar daha önce de fitne çıkarmak istediler ve sana türlü işler çevirdiler. Nihayet hak yerini buldu ve 'ın emri onların zoruna gitmesine rağmen açığa çıktı
(Tevbe suresi-48).
Sayfa: [1]   Yukarı git
Yazdır
Gitmek istediğiniz yer: