Arşın Gölgesinde 7 sınıf İnsan

(1/2) > >>

*ümmühani*:
Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Başka bir gölgenin bulunmadığı Kıyamet gününde Allah  Teala, yedi insanı, arşının gölgesinde barındıracaktır:

Adil devlet başkanı,

Rabbına kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç,
Kalbi mescidlere bağlı müslüman,
Birbirlerini  Allah  için sevip buluşmaları da ayrılmaları da  Allah için olan iki insan,
Güzel ve mevki sahibi bir kadının beraber olma isteğine "Ben Allah 'tan korkarım" diye yaklaşmayan yiğit,
Sağ elinin verdiğini sol elinin bilemeyeceği kadar gizli sadaka veren kimse,
Tenhada Allah'ı anıp göz yaşı döken kişi."[1]

Allaha hamd ederiz.Ondan başka ilah yoktur.Muhammed onun kulu ve elçisidir. İnşallah Allah resulünün bizlere öğrettiği Allahın arşının gölgesinde bulunacak 7 sınıf insanı teker teker tanımaya gayret edelim. Edelim ki kesinleşeceğinde hiçbir şüphe bulunmayan bir günde orada olma şerefine nail olalım.

Yarın kıyamet günün de Allah ın arşının gölgesinde bulunmaya hak kazanacak 7 grup insandan biriside İmamul Adil Adil bir imamdır
Bu kişiler konuştukları zaman hak ile konuşan karar verdikleri zaman adaleti ayakta tutanlardır. Adaletin ayakta kalması ve adil olması yalnız ve yalnız Allahın razı olduğu ve müsaade ettiği şeyleri emir etmekle mümkündür. Hz. Resul s.av den sonra gelen Hz.Ebu Bekr, Ömer, Osman, Ali, r.a hayatlarında bunun hiçbir zaman bırakmamış ve İslam tarihine adlarını yazdırmışlardır. Hiç kimsenin bilmediği bir yerden 23 seneden kamil birer insan olan bu şahsiyetler islamın insanın hayatına neler katabileceğinin en önemli eseridir.

İmam illa bir devletin başında ki değildir. Herkes kendi sürüsünden sorumlu ve mesuldür. Bu hayatın en ufak birimi ailede de böyledir. Erkekler ailesine olduğu gibi kadınlarda çocukların üzerinde bir çobandır. Bu alanda herkes kendi sorumluklarının detaylarını bilmeli ve buna göre hareket etmelidir. İnsanların arasında ki davranışları belirleyen içtimai yaşamlar Allahın Kelamullahı Kur’an ı Kerimde ve Peygamber s.a.v in sünnetinde hiçbir açık kalmayacak şekilde belirlenmiştir. Yeter ki kul buna uysun.


[1]Buhari, Müslim,Tirmizi,Nesai

*ümmühani*:
Hz. Peygamber s.av

Yarın kıyamet günün de Allahın arşının gölgesinde bulunmaya hak kazanacak 7 grup insandan biriside Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen gençtir.

Bir hayat ki  Allah yolunda vakıf edilsin ve onu yolunda harcansın insan Ahseni takvimde yaratılmış bu yaratılışında onun hayatını ikame edebileceği her türlü donanım kendisine verilmiştir. Verilmiştir verilen bir şey kendisinin olmadığı gibi ona emanet edilen bir şey olarak ta düşünülebilir. Hayatın içinde yararlanılan bu yapı sadece bir kılıf değil bir ruhla da desteklenmiştir. Bu yapıya sahip Müslümanların en güzeli hayatının ilk çağlarında Allahın emir ettiklerini hayatına geçirebilendir.

Hem bu onun olgunlaşması ve yetiştirilmesi için en güzel zamanları da içermektedir. Şeytan ve kabilesi bu konuda genç birisinin üzerine tasallutun ne kadar önemli olduğunu bilmekte ve bunun aksini yapan gençlerden çokça nefret etmektedir. Şeytanı kendisine düşman bilmek her müslümanın üzerine bir farziyettir. Bu yaşlarda Allahın dinine uygun hareket edip Salih ameller işleyenlere ne mutlu.

*ümmühani*:
Hz.Peygamber s.a.v

Bir kadın ki güzellik sahibi bir erkeğe diyecek ki gayri meşru buluşalım. Zina teklifinde bulunacak o erkekte onunla zina etme gücüne sahipken diyeceki ben Allahtan korkarım böyle bir şey yapmam. diyendir

İşte bu guruptan olan insanlarda Allaın arşının gölgesi altında bulunacaktır.

Zina hayatın içersinde insanları kemiren onların manevi ve maddi tüm düzenlerini sarsan çok tehlikeli bir hastalıktır. Ki o insanların Kalplerine bedenlerine beyinlerine zarar verir insanı doğrudan alıkoyup kötüye iter ve bunu yaparken de kendisini süslü gösterir. İşte böyle bir durumdan korunmak çokta zordur. Kendisi için çokta çekici gelmeyen bir kadını kim ister ki zaten bunu ona nefsi bile hoş göstermeyecektir ama Cemali güzel ve zina isteğini dile getirmekten çekinmeyen bir kadına karşı kişinin istekleri sadece kalbi değil tüm hayatı ile alakalıdır. Bu durumda onun tüm dünyası etkilenmektedir. Şeytanın tüm okları ile saldırması insanı çokça yıpratıp yorar.Allah ın bir ayetinde bizlere bildirdiği gibi

Hiç şüphesiz, şeytanın hileli-düzeni pek zayıftır 4/76

Ama kadın bundan da tehlikeli olabilir onun tuzağı ve hilesi şeytanın kinden de güçlüdür. Kuranın tüm insanların gözlerinin önüne serdiği kıssalardan birinde Hz.Yusufun az kalsın bu durumda ki mehilinden bahis edilir bu durumda ki kadının düzeni hakkında
Onun gömleğinin arkadan çekilip-yırtıldığını gördüğü zaman (kocası): Doğrusu, bu sizin düzeninizden (biri)dır. Gerçekten sizin düzeniniz büyüktür" dedi. 12/28
Bu durumdaki bir kadının düzenin ve hilesinin büyüklüğünden söz edilmiştir ve bu durum karşısında bile bir Peygamberin

Andolsun kadın onu arzulamıştı, eğer Rabbinin (zinayı yasaklayan) kesin kanıt (burhan)ını görmeseydi- o da (Yusuf da) onu arzulamıştı 12/24

Durumunun zorluğu ortadadır. Müminler Allahtan sınavlarının kolaylığını istemelidirler. Elbette cenneti kazanmak her şeye değer ama kişi kendisi cenneti kazanacağım derken kendisini böyle sınavların başına gelerek bu durumda ben Allahtan korkarım diyebilecek midir?Allah  sınavımızı kolay eylesin bizleri kolaylıkla imtihan etsin.Böyle durumlarda kalanlara da ben Allahtan korkarım demeyi nasip etsin

*ümmühani*:
Yarın kıyamet günün de Allah ın arşının gölgesinde bulunmaya hak kazanacak 7 grup insandan biriside Bir adam ki hiç kimsenin olmadığı bir yerde sadece Allahtan etkilenerek ağlarsa Allah ı zikrederse bu guruba dahil edilecektir.

Zikir ne demektir sözlükte Anma, anımsama, ezberleme, hatırlama. Söylenmesi tavsiye edilen hamd, sena ve dua için kullanılan sözler..

Neyi hatırlamaktır zikir, zikir Allahı hatırlamaktır onun helallerini haramlarını bize yükledikleri ödevleri hatırlamaktır.Alla ı zikretmek demek onun bize emir ettiklerini hayatımızda tüm gücümüzle sergileyebilmektir. Düşünün ki bir Müslüman bir köşede tesbihat yapıyor  Allah Allah diye zikir ediyor hatırlıyor Allahı ama yanı başında Allah ın emirlerine karşı gelen bir kişiye Allahın emir ve yasaklarını hatırlatmıyor bu Allahı gerçekten zikir etmek midir? Bir köşeye çekilip içini dolduramadığı bir söz söylemek değildir Alla ı hatırlamak bu kitap Kuran ı Kerim insanın sosyal hayatını düzenler o sadece belagat ca üstün değildir. Elbette belagatca onun üstünde bir şey yoktur ama onu okumak demek onun hep bu yönünü almak değildir ki.

Onu okumak insanın hayatını nasıl düzenleyeceğini öğrenmekle terbiye olmakla mümkündür.Bu özelliğini hayatında icra etmek insanı hakkı ile hatırlamayı da beraberinde getirecektir.Besmele ile başlanıldığında yapılacak işin Allah ın istediği şekilde yapılacağına bir işaret değil midir.

Ağlamak kimsenin olmadığı bir yerde sırf  Allahrızası için onun azametini yaptıklarımızı hatalarımızı düşünerek gecirilen anlardadır.Hayatın içersinde dökdüğümüz gözyaşlarınının yarısını  Allah için dökebiliyor muyuz bu soruya cevap vermek çok zor  Allaceneleri üzerine kapanarak ağlıyabilenlerden eylesin bizleri.Ağlamak Allah ile irtibatını sağlam tutabilenleredir.

*ümmühani*:
Hz. Peygamber s.av

Yarın kıyamet günün de Allahın arşının gölgesinde bulunmaya hak kazanacak 7 grup insandan biriside birbirini  Allah için seven insanlardır.

Biz birbirimizi  Allah için sevmeliyiz bu sevgimiz onun bize vermiş olduğu iman nimetinin bir göstergesi olmalıdır. İki kişinin birbirinin sevmesi demek onun Allah  için birbirlerine göz kulak olmasıdır. O kardeşinin bir teminatı bir sigortasıdır. Kardeşlik hukuku birlikte hareket ederken Allahın hudutlarını gözeterek davranmaktır. Yoksa onu sevmek demek onun yaptığı hatalara göz yummak onun girdiği kötü yollara onunla birlikte sapmak demek değildir. Böyle olursa kişi aslında kardeşini sevmemiş olur bile bile bir Müslüman kardeşinin ateşe girmesini nasıl göze alabilir.

Sevmek demek onu kötülüklerden korumak onun göreceği münkirleri en aza indirmek için çaba sarf etmek demektir. O bunu gücü nispetinde yapar caba sarf eder onun hatalarını yok saymaz onun için üzülürken bunun ondan bulunan yanlarını ona anlatır doğrusunu sözün en güzeli ile hatırlatır.Bunu yaparken nefisini geriye atar bilir ki bu onun iyiliği içindir.

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa